سه شنبه, 01 اسفند 1391 13:08

تقویم برزیل و تعطیلات رسمی

 

تقویم برزیل و تعطیلات رسمی 

January   February   March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
4:N 12:1Q 19:F 26:3Q
 
3:N 11:1Q 18:F 24:3Q
 
4:N 12:1Q 19:F 26:3Q
 
April   May   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
3:N 11:1Q 17:F 24:3Q
 
3:N 10:1Q 17:F 24:3Q
 
1:N 8:1Q 15:F 23:3Q
 
July   August   September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
1:N 8:1Q 15:F 23:3Q 30:N
 
6:1Q 13:F 21:3Q 29:N
 
4:1Q 12:F 20:3Q 27:N
 
October   November   December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
4:1Q 11:F 20:3Q 26:N
 
2:1Q 10:F 18:3Q 25:N
 
2:1Q 10:F 17:3Q 24:N
Holidays and Observances:
1 Jan New Year's Day Confraternização Universal
5 Mar Carnival Carnaval
6 Mar Carnival Carnaval
7 Mar Carnival Carnaval
8 Mar Carnival/Shrove Tuesday Carnaval
9 Mar Carnival end (until 14 hours) Cinzas
21 Apr Tiradentes Day Tiradentes
22 Apr Good Friday Paixão de Cristo
24 Apr Easter Day Páscoa
1 May Labor Day / May Day Dia do Trabalho
23 Jun Corpus Christi Corpus Christi
7 Sep Independence Day Independência
12 Oct Holy Mary's Day Nossa Senhora de Aparecida
2 Nov Remembrance Day Finados
15 Nov Republic Proclamation Day Proclamação da República
25 Dec Christmas Day Natal
31 Dec New Year's Eve (from 14 hours) Véspera de Ano Novo