شرایط قرارداد

بسمه تعالي

قرارداد اخذ پذیرش با بورسیه یا بدون بورسیه 

شرایطی که در این قرارداد مشخص شده اند به دو بخش تعهدات آژآنس ابن سینا ایران- برزیل  و بخش تعهدات متقاضی که از طریق فرم مشاوره موجود در وب سایت www.irbredu.com  درخواست مشاوره کرده است تقسیم میشوند. 

در بخشی اول و تعهدات مربوط به آژانس ابن سینا,  با توجه به اینکه این شرایط را آژانس ابن سینا مشخص کرده فلذا این به معنی این است که آژانس تمام این تعهدات را میپذیرد و در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به این بخش آژانس حاظر است مسئولیت آنها را پذیرفته و پاسخگو در مراجع قانونی جهت بررسی شکایات احتمالی باشد.

در بخش مربوط به تعهد های متقاضی , با توجه به اینکه شرایط موجود در این قرارداد به طور آنلاین و از طریق وب سایت irbredu.com  در اختیار متقاضی قرار میگیرد, فلذا در صورتیکه متقاضی گزینه : « با شرایط قرارداد موافقم. » را انتخاب نماید به معنی این است که تمام شرایط و مفاد قرارداد را قبول کرده و متعهد به رعایت و انجام تمام موارد ذکر شده میباشد. 

 اين قرارداد بین کاربر وب سایت  ابن سینا که «متقاضي» ناميده مي‌شود  و آژانس ابن سینا ایران - برزیل  که « آژانس» نامیده میشود از طرف ديگر و با شرايط زير منعقد مي‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدني بين طرفين و يا قائم آن لازم الاتباع است .

مادة 1: موضوع قرارداد :اخذ پذیرش (همراه/ بدون بورس تحصیلی)

2-1- پس از انعقاد قرارداد  یک نفر بعنوان مشاور توسط آژانس تعیین و در اسرع وقت با متقاضی تماس حاصل می نماید تا پس از بررسی مدارک متقاضی مشاوره لازم جهت اخذ پذیرش انجام شود. همچنین متقاضی کلیه پیگیریهای مربوط به پرونده خویش را نیز از ایشان پیگیری می نماید.

مادة 2: مدت قرارداد:مدت اعتبار این قرارداد از تاريخ قبول شرایط  قرارداد توسط متقاضی تا اخذ پذیرش (دعوتنامه رسمی دانشگاه)  توسط آٓژانس مي‌باشد.

مادة 3: مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :

1-3- مبلغ کل  قرارداد برای پذیرش  در وب سایت www.irbredu.com  مشخص شده است .

2-3- پرداخت مبلغ قرارداد در 2 نوبت صورت میگیرد. یک سوم از حق مشاوره آژانس پس از تائید کارنامه علمی متقاضی توسط کارشناس آژانس و همراه با قبول شرایط این قرارداد دریافت میگردد و دو سوم مبلغ باقیمانده نیز پس از نهائی شدن پذیرشِ متقاضی (دعوتنامه رسمی دانشگاه ) دریافت میگردد.

3-3- انتخاب دانشگاه ها بر اساس دانشگاههای پیشنهادی توسط مشاور تحصیلی و یا فرد متقاضی و بررسی سوابق کاری و تحصیلی دانشجو انجام میشود.

تبصره : متقاضی میتواند معادل مبلغ این قرارداد را به صورت ریالی در وجه آژانس پرداخت نماید که در این صورت آژانس نرخ تبدیل را بر اساس  نرخ آزاد بازار دو کشور ایران و برزیل به اضافه  7 درصد کارمزد محاسبه مینماید.

4-3- در صورت عدم پرداخت حق مشاوره آژانس توسط متقاضی و تاخیر در تسویه حساب مالی، آژآنس میتواند با دانشگاه مکاتبه نموده و پذیرش متقاضی را معلق نماید.

تبصره : پرداخت سایر هزینه هایی که در چهارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و به صلاحدید آژانس باید انجام بپذیرد, توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی , نسبت به واریز وجه به حساب آژانس اقدام می نماید. اعم این هزینه ها شامل ترجمه رسمی مدارک،هزینه های پستی، هزینه تهیه مدراک جهت ارزیابی دانشگاه توسط وزارت علوم و ...).تبصره : تأخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و شرکت از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

مادة 4 :  تعهدات و مسئوليت‌هاي آژانس :

1-4- ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصيل در دانشگاههاي معتبر برزیل.

2-4- ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد تقاضای متقاضی و چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد

3-4- بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي توسط مشاور تحصیلی آژانس (مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشد).

4-4- آژانس بنا به درخواست متقاضي و با توافق طرفین در خصوص مبلغ هزینه های انجامی, اقدام به انجام ساير خدمات مربوطه از جمله اخذ کد مالی، اسكان اوليه و  اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و مانند اينها مي‌نمايد(حسب مورد).

5-4- آژانس پس از اخذ پذیرش و پايان اعتبار قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت.

مادة 5: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي :

1-5- متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه را در زمان مقرر به آژانس تسليم نمايد. در این خصوص مشاور تحصیلی, کلیه موارد را به متقاضی اعلام می نماید.

مسئوليت هرگونه تأخير در ارائه مدارک توسط متقاضی به مشاور تحصیلی بر عهده خود متقاضی می باشد.

2-5- متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع ‌الخروج از كشور نباشد.

3-5- متقاضي موظف است برمبناي ماده 3 اين قرارداد حق‌الزحمه آژانس را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي مي‌باشد.

4-5- متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل و يا عدم اجراي مفاد قرارداد و یا تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را همراه با علت آن در اسرع وقت بصورت كتبي و یا ارسال ایمیل به مشاور تحصیلی خویش اعلام نمايد. قصور در عدم اعلام موارد فوق به عهدة متقاضي خواهد بود.

5-5- در صورتیکه آژانس به تعهدات تصریح شده در قرارداد و یا حسب مورد طبق توافق با متقاضی عمل کند, قرارداد خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

مادة 6: فسخ قرارداد :

1-6- در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به آژانس ارائه نمايد و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود آژانس اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به و صول کلیه مطالبات خود اقدام نمايد(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مترتب انجامی در چهارچوب قرارداد).

2-6- در صورتي كه آژانس براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد ومتقاضی مدارک را جهت اخذ ویزا به سفارت ارسال نماید(موضوع بند 4-3 این قرارداد), اما به هر دليلي كه منتسب به آژانس نمي‌باشد، براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نگردد، آژانس مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد. در این صورت متقاضی ملزم به پرداخت قسط دوم قرارداد می باشد.

3-6- در صورتي كه متقاضي به هر دليلي كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد قبل از شروع بند 4-3 این قرارداد منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با علت آن بصورت كتبي و یا ارسال ایمیل به مشاور تحصیلی خویش اعلام نمايد. در اين حالت آژانس پس از بررسی علت درخواست فسخ ظرف مدت 29 روز کاری, حق دارد پس از كسر یک سوم از مبلغ کل قرارداد, الباقي مبلغ پرداختي توسط متقاضی به آژانس را پس از کسر هزینه های انجامی بر اساس اسناد و مدارک به وي مسترد نمايد.

4-6- در صورتي كه آژانس نتواند برای متقاضی پذیرش تحصیلی اخذ نماید (عدم اخذ پذیرش ناشی از قصور آژانس نباشد) آژانس موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با علت آن بصورت كتبي و یا ارسال ایمیل به متقاضی اعلام نمايد. در اين حالت آژانس پس از كسر یک سوم از مبلغ کل قرارداد, الباقي مبلغ پرداختي توسط متقاضی به آژانس را پس از کسر هزینه های انجامی بر اساس اسناد و مدارک به وي مسترد مینمايد.

مادة 7: موارد اضطراري :در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به آژانس بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهدة آژانس خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد،آژانس مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را بنمايد.

در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌ يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

مادة 8: حل اختلافات:طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند در غير اين صورت موضوع از طريق مراجع صالح قضايي انجام میشود.