نظام آموزشی برزیل

تمامی مقاطع آموزشی در کشور برزیل توسطدولت فدرال (Gabinete Ministerial do Brasil) و از طریق وزارت آموزش (Ministério da Educação)کنترل می شود. موسسه رسمی و اصلی این وزارتخانه، شورای فدرال آموزش می باشد.دولت فدرال حداقل از یک دانشگاه فدرال در هر ایالت پشتیبانی و حمایت می نماید. با توجه به تقاضای بیشتر برای آموزش تکمیلی و فقدان مکانهای آموزشی، کالجها و دانشگاهها در برزیل، هر دوی موسسات خصوصی و دولتی ملزم به اجرای امتحان ورودی می باشند. بعد از تکمیل یک دوره ی کامل، آکادمیک، دانشجویان دانشگاه ممکن است به مدرک لیسانس دست یابند و همچنین ممکن است یک سال آموزش معم اضافی را بگذرانند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دوره ی کار شناسی ارشد و دکتری در برزیل وجود دارد که بیشتر این دوره ها در دانشکده های بسیار عالی هم سطح با موسسات مشابه در بیشتر کشورهای پیشرفته برگزار می گردند. آموزش دانشگاهی در فدرال، ایالت، شهرستان، دانشگاههای خصوصی و دیگر موسسات وابسته به فدراسیونها و موسسات مستقل ارائه می گردد. دانشگاهها از دانشکده ها یا مدارس تشکیل یافته و سازمان داخلی آنها بر اساس دپارتمانی است که با مدارس، دانشکده ها یا مراکز مرتبط هستند. بخشهای عالی به ترتیب بر شورای دانشگاه (CONSELHO UNIVERSITARIO ) و شورای تحصیلات تکمیلی و تحقیقی (Conselho de Ensino e Pesquisa - ConsEP) متکی هستند.

فدراسیونها مجموعه ای از موسساتی می باشند که دوره های منسجم و متفاوتی را ارائه می نمایند و در بردارنده کار آیی اداری بهتری می باشند.موسسات آموزش دانشگاهی، مدارس، مراکز، آکادمیها یا موسسات که با تعدادی دانشجو ارائه دهنده آموزش در یک یا دو رشته می باشند تشکیل یافته اند. این موسسات اغلب خصوصی می باشند. دو بخش مسئول و اصلی آموزش علوم و تکنولوژی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب

بنیاد هماهنگی تقويت پرسنل آموزش عالی

Fundação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

شورای ملی توسعه علم و فن آوری

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq)

می باشند.

یک بخش رابط می باشد، چراکه درکل ایالات، فدرال و دانشگاههای خصوصی به فعالیت مشغول می باشند. در تمامی سطح آموزش دانشگاهی از نظام ترمی استفاده می شود. شورای ملی یا آموزش اخیراً به جای شورای فدرال آموزش تشکیل یافته است.

انواع موسسات آموزش عالی در برزیل:

 

عنوان به فارسی

عنوان به انگلیسی

عنوان به پرتغالی

دانشگاه فدرال دولتی

Public Federal University

Universidade Pública Federal

دانشگاه ایالتی دولتی

Public State University

Universidade Pública Estadual

دانشگاه شهری دولتی

Public City University

Universidade Pública Municipa

دانشگاه معارف و علوم الهیات

Religious University

Universidade Confessional

دانشگاه جامع

Community University

Universidade Comunitária

دانشگاه خصوصی

Private University

Universidade Privada

بنیاد دانشگاهی

University Foundation

Fundação Universitária

مرکز دانشگاهی

University centre

Centro universitário

موسسه عالی

Higher institute

Instituto superior

دانشکده مجتمع

Integrated faculty

Faculdada integrada

 

 

سال تحصیلی

شروع کلاسها : ماه مارس

پایان کلاسها : ماه دسامبر

بیشترین زمان تعطیلات : از ۱۵ دسامبر تا ۲۸ فوریه

 

زبان آموزشی

زبان رسمی آموزشی در مراکز دانشگاهی کشور برزیل زبان پرتقالی است، اگرچه در برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی آموزش و پوهش به زبان انگلیسی نیز انجام می گیرد.

 

 

ارزیابی تحصیلی

سیستم نمره دهی

نظام نمره دهی معمولاً بر اساس سیستم درصدی (بین ۰ تا ۱۰۰ درصد) یا سیستم اسکیل (بین ۰ تا ۱۰) می باشد. در سیستم در صدی سیستم نمره دهی به صورت زیر است:

نمره یA: بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد (عالی)

نمره یB: بین ۸۰ تا ۸۹ درصد (بسیار خوب)

نمره یC: بین ۷۰ تا ۷۹ درصد (خوب)

نمره یD: بین ۶۰ تا ۶۹ درصد (قابل قبول)

نمره یE: زیر ۶۰ درصد (مردود)